Üniversite Dışında Üniversite Projesi III

Pasifik Akademi Öğrencilerine Üniversite Ortamı Sunuyor!

pasifik_egitim

Pasifik Akademi öğrencilerini bütünüyle iyi bir uzman olarak yetiştirmek için T.C. Maltepe Üniversitesi ile işbirliği içinde öğrencilerine üniversite ortamı sunuyor. Bu yolla Pasifik Akademi’nin öğrencileri aldıkları eğitimle sadece işine ilişkin bilgileri edinmeyecek; çok yönlü bir eğitimle entelektüel donanımlarını da arttırarak mezun olacaklardır. Düşünme ve konuşma becerileri gelişen öğrencilerimiz, kazandıkları yetilerle hem iş yaşamında hem de özel yaşamlarında daha iyi kararlar alabilecek; çağın gerektirdiği özelliklere, aldıkları eğitim sayesinde, sahip olacaklardır.

Eğitim sadece bazı bilgileri ezberletmek değildir. Eğitim bilmek için çabalamayı yöntem edinerek diyalog kültürü içerisinde değerlendirildiğinde bir anlam taşır. Pasifik Akademi bu anlayıştan yola çıkarak, en üst insan etkinliği olan felsefeyi, on altı dersten oluşan on haftalık bir programla öğrencilerine sunarak üniversite dışında üniversite ortamını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kişilerin sadece insan oldukları için sahip olduğu insan haklarından biri olan tekil anlamda kültür hakkını koruyup, kişilere olanaklarını gerçekleştirmek için bir fırsat sunmayı ve üniversiteyi üniversite dışı ortamlara taşıyarak bilgi – yaşam, felsefe – yaşam ilişkilerini güçlendirmeyi; yani yaşamı insan – bilgi – dünya çerçevesi içinde değerlendirmeyi amaçlayan bu projeyle, T.C. Maltepe Üniversitesi’nin bir söylemi olarak beliren “üniversitenin görevi sadece kayıtlı öğrencilerine eğitim vermek değildir” anlayışı somutlaşmıştır. Üniversite ortamını üniversite dışına taşımak “bilgi toplumu” deyişinin yaygınlık kazandığı günümüzde daha da önemlidir; çünkü bilgi toplumunu, açık toplumu sağlamanın ilk basamağı kitleleri en üst düzeyde insan etkinliği olan, sorgulamayı yöntem edinen felsefeyle tanıştırmaktır. Bunun için Immanuel Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” başlıklı makalesinde belirttiği gibi, aklın kamusal kullanımı birincil öncelliktir. Bu projeyle amaçlanan, aklın ve bilginin kamusallığını sağlayabilmektir.

Felsefe bilgisinin ilkin kavramlara ilişkin olduğu ve günlük yaşamda da kavramlarla iş gördüğümüz gerçeğinden yola çıkarak, felsefenin bütün etkinlikler için gerekli bir temel olduğu söylenebilir. Felsefi düşünmeyi, çok boyutlu ve sorgulayıcı bakabilmeyi, bütünü görebilmeyi ve bağlantılar kurabilmeyi bu program sonucunda kazanım olarak edinecek kişiler, en üst düzeyde insan etkinliği olan felsefeyle ilgilenmenin yarattığı algı açıklığıyla, daha iyi değerlendirmelerde bulunabilecek; bu değerlendirmelerin ışığında eylemde bulunurken değerleri çözümleyebilecek ve insana dair olguların temelinde duran gereksinim – değer gerilimini görebilecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Kulübü’nün “Üniversite Dışında Üniversite Projesi” kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte dersler Doğukan Öztürkoğlu tarafından verilmektedir. 23 Kasım 2012 tarihinde, bilim felsefesi ve mantık üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye’de bilime yönelik farkındalığı arttıran Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy’un ders vereceği etkinlik, dört profesörü programında kapsaması bakımından da önemlidir. 07 Aralık 2012 tarihinde insan felsefesi konusunda ders verecek, Türkiye’nin önemli felsefecilerinden biri olan Prof. Dr. Sevgi İyi’nin dersinin ardından; Türkiye ve Dünya çapında yaptığı çalışmalarla felsefenin görünürlüğünü arttırmış,Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie’nin yıllarca başkanlığını yapmış, ayrıca Türkiye Felsefe Kurumu’nun ve T.C Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de başkanı olan; etik, insan hakları, kamu yaşamında felsefe, sanat felsefesi ve felsefenin diğer belli başlı alanlarında yaptığı çalışmaları sonucunda özgün yapıtlar ortaya koyarak felsefede bir çığır açmış olan Emeritus Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin Etik üzerine yapacağı ders, program kapsamında, 21 Aralık 2012 tarihinde yer alacaktır.  Kapanış dersi ise, özgün felsefi dizgesini Ortaçağ felsefesinden felsefenin diğer alanlarına doğru genişleyen bir yelpazede sunan, Antropontoloji gibi özgün kavramlar ve disiplinler oluşturan, Türkiye’de felsefenin üniversitelerde kurumlaşmasında ve üniversite dışında, toplum kapsamında yaygınlaşmasında ana rolü oynayan, yazdığı kitaplarla felsefeyle ilgilenen herkese başucu eserleri sunan,   T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken tarafından 11 Ocak 2013 tarihinde, İnsan Hakları üzerine verilecektir.

Bu programa katılan Pasifik Akademi öğrencilerine T.C. Maltepe Üniversitesi’nden sertifika verilecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Felsefe Kulübü Üniversite Dışında Üniversite Projesi III
Felsefe Ders Programı

 

    Felsefe Ders Programı
 1. Felsefeye Genel Giriş (09.11.2012 – 13.00)
 2. Düşünce Mirası I (09.11.2012 – 15.00)
 3. Varlık Felsefesi (16.11.2012 – 13.00)
 4. Bilgi Felsefesi (16.11.2012 – 15.00)
 5. Bilim Felsefesi / Tarihi (Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy) (23.11.2012 – 15.00)
 6. Platon (30.11.2012 – 13.00)
 7. Düşünce Mirası II (30.11.2012 – 15.00)
 8. İnsan Felsefesi (Prof. Dr. Sevgi İyi) (07.12.2012)
 9. Immanuel Kant (14.12.2012 – 13.00)
 10. Düşünce Mirası III (14.12.2012 – 15.00)
 11. Etik (Prof. Dr. İoanna Kuçuradi) (21.12.2012 – 15.00)
 12. Jean-Paul Sartre (28.12.2012 – 13.00)
 13. Sanat Felsefesi (28.12.2012 – 15.00)
 14. Siyaset Felsefesi (04.12.2012 – 13.00)
 15. Düşünce Mirası IV (04.12.2012 – 15.00)
 16. İnsan Hakları (Prof. Dr. Betül Çotuksöken) (11.01.2013 – 15.30) 

   On haftalık bu programla amaçlanan, kişilerin insan oldukları için sahip olduğu insan haklarından biri olan tekil anlamda kültür hakkını koruyup, kişilere olanaklarını gerçekleştirmek için bir fırsat sunmak ve üniversiteyi üniversite dışı ortamlara da taşıyarak bilgi – yaşam, felsefe – yaşam ilişkilerini güçlendirmek; yani yaşamı insan – dünya – bilgi çerçevesi içerisinde değerlendirmektir. Felsefi düşünmeyi, çok boyutlu ve sorgulayıcı bakabilmeyi, bütünü görebilmeyi ve bağlantılar kurabilmeyi bu program sonucunda kazanım olarak edinecek kişiler, en üst düzeyde insan etkinliği olan felsefeyle ilgilenmenin yarattığı algı açıklığıyla, daha iyi değerlendirmelerde bulunabilecek; bu değerlendirmelerin ışığında eylemde bulunurken değerleri çözümleyebilecek ve insana dair olguların temelinde duran gereksinim – değer gerilimini görebilecektir.

Ders Kitapları:

 1. Kuçuradi, İ. (2012). Uludağ Konuşmaları. İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu
 2. Çotuksöken, B. (2010). İnsan Hakları ve Felsefe. İstanbul: Papatya
 3. Çotuksöken, B. (2012). Radyoda Felsefe. İstanbul: Notos
 4. Zweig, S. (2012). Amok Koşucusu. İlknur Özdemir (Çev.). İstanbul: Can
 5. Yıldırım, C. (2012). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi
 6. Sartre, J.P. (2012). Bulantı. İstanbul: Can
 7. İyi, Sevgi. (2006). Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Hakları Çalışmaları İstanbul: Toroslu
 8. Fyodor, D. (2012) Karamazov Kardeşler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

marmara-uni-ist