Pasifik Akademi – Eğitim (İnsan Hakları)
   T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Felsefe Kulübü’nün düzenlediği “Üniversite Dışından Üniversite” projesinin ilki T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Pasifik Akademi Güzellik Uzmanlığı Kursu’nda 28 Ekim – 23 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki dersler Doğukan Öztürkoğlu tarafından yürütülmüş, kapanış dersi ise T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken tarafından verilmiştir.Bu projeyle, bilgi toplumu, açık toplum gibi deyişlerin yaygınlık kazandığı günümüzde, söylenenleri gerçekleştirmek için önemli bir temel olarak karşımıza çıkan felsefenin yaygınlaştırılması, üniversiteyi üniversite dışı ortamlara taşıyarak bilginin kamusallaşması amaçlanmıştır.
    Felsefe bilgisinin ilkin kavramlara ilişkin olduğu ve günlük yaşamda da kavramlarla iş gördüğümüz gerçeğinden yola çıkarak, felsefenin bütün etkinlikler için gerekli bir temel olduğu söylenebilir. Felsefi düşünmeyi, çok boyutlu ve sorgulayıcı bakabilmeyi, bütünü görebilmeyi ve bağlantılar kurabilmeyi bu proje sonucunda kazanım olarak elde etmekte olan kişiler, en üst düzeyde insan etkinliği felsefeyle ilgilenmenin yarattığı algı açıklığıyla, daha iyi değerlendirmelerde bulunabilecek; bu değerlendirmelerin ışığında eylemde bulunurken değerleri çözümleyebilecek ve insana dair olguların temelinde duran gereksinim – değer gerilimini görebilecektir.Program boyunca felsefenin ana disiplinleriyle tanışmış kişiler, bu disiplinlerin yaşamla olan direkt bağını kurabilecek; eylemlerini, onların değerlerle bağlantısını göz önünde tutarak gerçekleştirebilecektir. 

 

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Pasifik Akademi Güzellik Uzmanlığı Kursu’nda üç aylık bir ders programıyla okutulan bu proje kapsamında, katılımcılar Platon’un Menon diyalogunu; Betül Çotuksöken’in İnsan Hakları ve Felsefe ve Radyoda Felsefe kitaplarını okumuşlardır. Bu projeyle T.C. Maltepe Üniversitesi’nin bir söylemi olarak beliren “üniversitenin görevi sadece kayıtlı öğrencilerine eğitim vermek değildir” anlayışı somutlaşmıştır.Kişilerin sadece insan oldukları için sahip oldukları insan haklarından biri olan tekil anlamda kültür hakkını koruyup, kişilere olanaklarını gerçekleştirmesi için bir fırsat sunmayı ve üniversiteyi üniversite dışı ortamlara taşıyarak bilgi – yaşam, felsefe – yaşam ilişkilerini güçlendirmeyi; bu bağlamda yaşamı insan – bilgi – dünya çerçevesi içinde değerlendirmeyi amaçlayan bu projeyle, Immanuel Kant’ın “Aydınlanma Nedir” başlıklı makalesinde belirttiği gibi, aklın kamusal kullanımı temel alınmıştır.

Katılımcılara sertifikalarının dağıtıldığı son derste, Prof. Dr. Betül Çotuksöken insan hakları konulu bir ders verdi. Bu ders kapsamında insan haklarını korumanın önemine dikkat çeken Çotuksöken, insan hakları bilincinin ailede başladığını savundu. Ayırımcılıklar ve insan hakları üzerine durulan dersten sonra, Prof. Dr. Betül Çotuksöken kitaplarını imzaladı. Katılımcılar ise, felsefeyle bu programla birlikte tanışmalarından ve Betül Çotuksöken’in dersine katılmaktan duydukları sevinci paylaştılar.

 

“Üniversite Dışında Üniversite” projesi, bundan sonra liseler, tıp fakülteleri ve belediyeler için devam ettirilecektir.