Yağ hücreleri bakımından zengin, gevşek bağ dokusu yapısındadır. Derinin, altındaki organlara tutunmasını sağlar. Birleşen yağ hücreleri bazen topluluklar halinde paniculus adiposus’u yapar. Bu tabaka, sinir ve damar yönünden çok zengindir. Bu zengin yağ topluluğuna adipoz denir. İzole edici etkisi vardır. Yağı depo eder, kan basıncını ve ışığı ayarlar. Derin basınç duyularının alınmasında önemli rol oynar.

Kollogen Lifler: Kollogen, elastik olmayan liflerden oluşan, katlı ya da dalga şeklindeki proteindir. Dermisin yaklaşık % 70’ini oluşturur. Cildin esnekliğini ve düzgünlüğünü sağlar. Yaş ilerledikçe kollogen azalır, buna bağlı olarak nem kaybı artar ve böylece cilt kırışır. Siyah derideki kollogen miktarı, beyaz deriye oranla daha fazladır. Yüksek oranda su tutma özelliğine sahiptir. Suyu çeker ve depo eder. Cilde, genç ve diri bir görünüm sağlar. Yaşlılıkla birlikte yenilenemez, sertleşir. Su emebilme özelliğini kaybeder.

Elastin Lifler: Elastin adı verilen proteinden oluşurlar. Kollogen liflerin arasında ve onlara paraleldir. Bu lif hamilelikte olduğu gibi derinin gerilmesini ve daha sonra eski haline geri dönmesini sağlar. Elastin liflerin gerilmesi kollogen liflerin katlarını açar, ancak elastin gevşediği zaman kollogen lifler eski şekline döner. Kollogen lif, elastin life bağlı olarak çalışır. Yaş ilerledikçe elastin lifler kalınlaşır ve kırılgan hale gelir. Böylece cildin elastiki yapısı bozulur. Bu durum UV ışınlarından zarar gören ciltlerde de görülür.